Betingelser

Avbestillingsregler

Nedenfor finner du avbestillingsreglene som gjelder når du bestiller overnatting hos oss. Tekstene er direkte utdrag fra bookingbekreftelsene som vi sender ut. Vi tar forbehold om endringer. Det er selve bookingbekreftelsen du har mottatt, som til enhver tid gjelder.

Private gjester

Ønsker du å avbestille din reservasjon, kan du gjøre det frem til kl. 12.00 3 dager før ankomstdato. Avbestiller du senere enn kl 12.00 3 dager før ankomstdato, vil du bli belastet med en kostnad tilsvarende totalprisen for bestillingen. Hvis man booker mindre en 3 dager før, så er bookingen ikke mulig å avbestille. Bookingen må alltid avbestilles via e-post. Hvis dette ikke gjøres, kommer ditt totale bookede opphold til å bli fakturert deg.

Ved avbestilling på grunn av sykdom eller dødsfall i familien, (uansett tid for avbestilling) blir dere ikke fakturert noe. Da trenger vi også en legeerklæring. Denne skal være sendt til oss innen 7 dager etter avbestilling.

Ved avbestilling grunnet uforutsette stengte veier (lenger enn 6 timer), faktureres 50 % av det totale beløpet.

Private gjester høytider (jul, nyttår og påske)

I høytider har vi forskuddsbetaling med forfall 28 dager før ankomst. Ved avbestilling mer enn 28 dager før ankomst, blir hele beløpet minus et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- tilbakebetalt. Ved avbestilling inntil 14 dager før, tilbakebetales 50 % av innbetalt beløp minus eksp.gebyr. Ved avbestilling mindre enn 14 dager før ankomst, blir ingenting av det innbetalte beløpet tilbakebetalt.

Ved sykdom eller dødsfall tilbakebetales hele beløpet minus et eksp.gebyr på kr. 250,-, mot fremvisning av legeerklæring. Denne skal være oss i hende senest 1 uke etter avbestilling for at refundering skal skje.

Arrangement

Ved avbestilling mer enn 14 dager før ankomst, blir hele beløpet minus et ekspedisjonsgebyr på

kr. 250,- tilbakebetalt. Ved avbestilling mellom 7 og 14 dager før ankomst, blir 50 % av det innbetalte beløpet tilbakebetalt.Ved avbestilling mindre enn 7 dager før ankomst, blir ingenting av det innbetalte beløpet tilbakebetalt.Ved sykdom eller dødsfall tilbakebetales hele beløpet minus et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,-, mot fremvisning av legeerklæring. Denne skal være oss i hende senest 1 uke etter avbestilling for at refundering skal skje.Ved avbestilling grunnet uforutsette stengte veier (lenger enn 6 timer), tilbakebetales 50 % av det innbetalte beløpet.

At man ikke betaler inn forskudd er ikke ensbetydende med avbestilling av oppholdet og må i så fall avbestilles i henhold til gjeldende bookingregler.

Gruppebookinger

Avbestilling av arrangement må skje senest 50 dager før ankomst per e-post:

Ved avbestilling senere enn 50 dager før ankomst faktureres 25% av totalbeløpet.

Ved avbestilling senere enn 30 dager før ankomst faktureres 50% av totalbeløpet.

Ved avbestilling senere enn 20 dager før ankomst faktureres 75% av totalbeløpet.

Ved avbestilling senere enn 10 dager før ankomst faktureres 100% av totalbeløpet.

Endring av antall personer (+/-2 personer) må skje minst 48 timer før ankomst. Avbestilles flere enn 2 personer innen 10 dager før ankomst, blir de fakturert for.

Ved avbestilling grunnet uforutsette stengte veier (lenger enn 6 timer), faktureres 50 % av det totale beløpet. 

Ved avbestilling på grunn av sykdom eller dødsfall i familien faktureres ingenting, men da trenger vi en legeerklæring.