Vis hensyn til villreinen og jegerne fra 10. august

Områdene rundt Haukeliseter, med Hardangervidda i nord og Setesdal Ryfylke i sør-øst, er blant de største og fremste villreinområdene vi har i landet.
Områdene rundt Haukeliseter, med Hardangervidda i nord og Setesdal Ryfylke i sør-øst, er blant de største og fremste villreinområdene vi har i landet. Foto: Håkon Aarthun

Den 10. august starter villreinjakta i områdene nord for Haukeliseter (Hardangervidda sør for riksveg 7). For resten av landet, inkludert Ryfylke -og Setesdalsheiene sør for Haukeliseter, starter jakta 10 dager senere, altså 20. august.  I den forbindelse oppfordrer vi turgåere til å være oppmerksomme og vise hensyn!

Allemannsretten sikrer at alle har rett til å ferdes i fjellet, også under jakta. Likevel er det noen forhåndsregler du som turgåer bør ta i ukene hvor det pågår jakt: 

  • Kle deg gjerne i signalfarger eller sterke farger slik at det er enkelt for jegerne å oppdage deg, også på lang avstand
  • Hold hunden i bånd! Husk at i mange av villreinområdene er det utvidet båndtvang som gjelder hele året
  • Hold deg til merkede stier. Ved å kanalisere trafikken langs en rute er det enklere for jegerne å vite hvor det befinner seg folk, og det er dessuten minst mulig forstyrrende for villrein og det beste for plantelivet
  • Møter du på jegere, vær høflig og respektfull - men slå gjerne av en prat
  • Vis hensyn til villreinen. Ikke gå nærmere, hold avstand og forsøk å unngå å skremme villreinen dersom du møter en flokk. 

I forbindelse med villreinjakta vil Holmavatnhytta være stengt i perioden 19.08 - 03.09. 

Villreinjakta varer frem til 30. september, men jaktaktiviteten er ofte størst de første ukene.

Vern om villreinen 

Norge har, som det siste landet i Europa, en levedyktig bestand av villrein. Disse utgjør en viktig del av norsk natur. Norge har forpliktet seg til å ta vare på villreinen. 

I dag finnes det 23 områder med villrein i Norge. Områdene rundt Haukeliseter, med Hardangervidda i nord og Setesdal Ryfylke i sør-øst, er blant de største og fremste villreinområdene vi har i landet. På Haukeliseter føler vi derfor et særlig ansvar for å bidra i vernet om denne dyrearten. 

Både turfolk og villreinen er glad i å vandre og bruker ofte de samme områdene. Som fjellvandrer er det viktig å være klar over at villreinen er sårbar og trenger ro. Reinen blir redd folk på omtrent 1 kilometer avstand, og den løper langt når den blir skremt. Løping krever energi, og tid til beiting går tapt. Reinen er ekstra sårbar for forstyrrelser når kalvene blir født på våren. 

Hva bør du gjør:

  • Følg stiene. Det er det beste for både dyr og planter
  • Hold hunden i bånd, i tråd med reglene om båndtvang
  • Stopp dersom du ser reinsdyr, la dyrene passere i fred
  • Hold avstand, bruk kikkert
  • Luktesansen er viktig, gå i le for dyra. ikke vis deg

Hvorfor jakter vi på villrein? 

Mennesket har jaktet villrein i ti-tusener av år, helt siden istiden. Jakt er den viktigste bestandsregulerende faktoren i alle norske villreinområder, og sørger for at bestandene ikke blir høyere enn det beiteressursene tillater over tid.

Vil du vite mer om villreinen i Norge? Les mer på villrein.no

Vi ønsker alle jegere skitt jakt - og alle turgåere god tur!

Norge har, som det siste landet i Europa, en levedyktig bestand av villrein. Disse utgjør en viktig del av norsk natur. Norge har forpliktet seg til å ta vare på villreinen.
Norge har, som det siste landet i Europa, en levedyktig bestand av villrein. Disse utgjør en viktig del av norsk natur. Norge har forpliktet seg til å ta vare på villreinen. Foto: Håkon Aarthun
Villrein i p-bakken nord for Haukeliseter fjellstue
Villrein i p-bakken nord for Haukeliseter fjellstue Foto: Håkon Aarthun

Skrevet av Marthe Trondsen 5. august 2021