Sveigen

Foto: Fredrik Haaverstad

Sveigen er toppen i vest som du ser fra restauranten på Haukeliseter, men det anbefales å kjøre en liten bit bort for å korte ned anmarsjen. Kort topptur med muligheter for bratt nedkjøring. Så lenge isen er trygg starter turen med å krysse Ståvatn (1). Tidlig/seint på sesongen når Ståvatn ikke er sikkert anbefales start fra midtpunktet på kartet under isteden, litt lengre anmarsj men ikke lengre enn at det er verdt turen.

Oppstigning fra Ståvassvika via undertoppen (1490 moh.). Hvis det er nedkjøringen som er det viktigste med turen er ikke toppunktet nødvendig. Fra 1490 moh. kan man kjøre ned samme vei som man gikk opp, eller velge det noe brattere alternativet på nord-østsiden av Grjothalsen (4). Det er også mulig og kjøre litt mer rett ned enn oppstigingen (3), her får du et lang og fin flanke med store fine svinger. Alle nedkjøringene på østsiden har helninger på over 30 grader og bør kun kjøres under gunstige forhold.

For den som ønsker en fin innføring til brattkjøring kan nordveggen (2) virkelige anbefales, og med veldig kort anmarsj og lang sesong er dette en vårklassiker. Gå fra øståpningen på Haukelitunnelen mot sørøst opp markert renne i fjellet. På veien opp har du mulighet til å planlegge nedfarten da det finnes mange ulike alternativer og noen naturlige hopp og dropp, men her er helningen ikke under 40 grader. Vel oppe i det flatere partiet sikter du på enten fortoppen eller selve Sveigen. Hele fjellet er et potensielt skredområde vinterstid, og på vår/sommer kan det være utglidningsfare om det er hardt føre.