Miljøfilosofi

Som Norges største DNT-anlegg midt i uberørt fjellvillmark mellom Hardangervidda og Ryfylkeheiene føler vi som jobber på Haukeliseter et spesielt miljøansvar. Et ansvar som øker i takt med at stadig flere gjester har besøkt oss de seneste årene - med de potensielle negative konsekvensene for det sårbare høyfjellsmiljøet resultatet av denne økte trafikken medfører.

Haukeliseter tar miljøarbeidet svært seriøst. Som første anlegg tilknyttet Den Norske Turistforening ble Haukeliseter sertifisert som Miljøfyrtårn i mars 2005 – et synlig og håndfast bevis på miljømentaliteten her til fjells!

Foto: Claudi Thyrrestrup