Hardangervidda

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå. Vidda strekker seg fra Røldal i sør til Finsedalen i nord. Isbreen Hardangerjøkulen er viddas høyeste punkt. Den strekker seg til nesten 1.900 m.o.h. Av fjelltopper er Sandfloeggi den høyeste med sine 1.721 m.o.h. Den etterfølges av Hårteigen, Nupsegga og Solfonn som alle ligger på nesten 1.700 m.o.h.
Av store vassdrag på Hardangervidda kan nevnes Kinso, Opo, Veig, Kvenna og Dagalivassdraget.

Hardangervidda er ca 8.000 km2 med en gjennomsnittshøyde på ca 1.150 m.o.h. For ca 9000 år siden ble vidda isfri. Da vokste det frem et dekke av lav som gav næringsgrunnlaget for villreinen. Mennesket inntok Hardangervidda omtrent samtidig med reinen. Det er funnet ca 250 steinalderboplasser på vidda, hvorav den eldste er fra ca 6.300 år f.Kr.Europas største villreinstamme holder fremdeles til på Hardangervidda i likhet med fjellrev, snøugle og mange andre arter av arktiske planter og dyr.

Hardangervidda Nasjonalpark ble opprettet 10. april 1981 for å verne en del av et spesielt verdifult høyfjellsområde med planter, dyreliv og kulturminner. Nasjonalparken er Norges største med sine 3.422 km2.


Foto: Marius Dalseg Sætre

Hardangervidda er et svært populært turmål for mange og Den Norske Turistforening har mange turisthytter der. Både sommer og vinter er det populært å gå fra hytte til hytte på Hardangervidda.