Vi tar miljøet på alvor

På tur i ren natur.
På tur i ren natur.

Haukeliseter fjellstue er atter en gang resertifisert som ”Miljøfyrtårn”. Denne betegnelsen har vi vært en stolt bærer av helt siden 2005, og vi var den første virksomheten fra Den Norske Turistforening til å oppnå dette. For å beholde tittelen, har vi stadig måttet fornye og forbedre oss. Sertifiseringen dekker ulike aspekter av miljøbegrepet, alt fra arbeidsmiljø til søppelhåndtering og energiforbruk. Kravene som stilles har vært både generelle og tilpasset vår bedrift. Selv utenom de klare forventningene fra stiftelsen, iverksetter vi stadig nye endringer av rutiner grunnet miljøhensyn.

Ikke alle hytter og foreninger i Turistforeningen har valgt å satse på den samme formelle godkjenningen som oss, men å vise miljøhensyn er og har alltid vært i tråd med Den norske turistforenings overordnede mål og verdier. En av fem kjerneverdier i organisasjonen er nettopp naturvennlighet i turtilbudet, for ikke å glemme at hele hyttemodellen vår faktisk er en delingsøkonomi forut for sin tid. I stedet for «hver mann sin hytte», er inngripenen mindre og gleden desto større. "Vi er en tradisjonell og sentral aktør i det norske samfunnet, og vi opplever at folk generelt har tillit til oss. Med det følger også et ansvar," poengterer daglig leder i Stavanger turistforening, Preben Falck. I DNT’s strategiplan for de neste fem årene, er bærekraftighet en rød tråd. 

Vi forbedrer oss på Haukeliseter

Her på fjellstua kan vi vise til ulike tiltak som er gjort den siste tiden, men vi må ikke glemme at vi fremdeles har en vei å gå. Noen framtidige målsettinger har vi satt oss allerede, mens andre kommer til etter hvert.

Et viktig grep som er gjort den siste tiden, er installasjonen av «Datavaktmesteren». Dette er et system som gjør det mulig for resepsjonistene våre å fjernstyre varmen på gjesterommene. Mens vi tidligere gikk fysiske runder for å slå av og på varmeovner på, er det nå enkelt å fjernstyre og overvåke temperaturen på rommene. Det gjenstår fremdeles litt arbeid med å undersøke effekten av dette tiltaket med tanke på å optimalisere strømforbruket, men vi har troen på at det allerede har ført med seg en viss forbedring.

Siden 2017 har vi tilbydd el-billading fra egne ladestasjoner her på setra. En av de store uttalte miljøutfordringene til DNT ligger nettopp i utslipp i forbindelse med transport til destinasjonene. Ettersom de fleste som besøker oss, reiser opp fra steder i Sør-Norge, er det buss og bil som benyttes mest. Vi forsøker å oppfordre gjestene våre til å reise kollektivt med Haukeliekspressen eller å kontakte hverandre for å avtale samkjøring.

Et annet, mer kreativt miljøgrep som er tatt, er å plassere tønner rundt om på tunet, merket «Pant for pudder». Her kan gjestene levere fra seg flasker og bokser som kan pantes. Prosjektet er utviklet av miljøbevegelsen Infinitum Movement. Tittelen er velegnet for å appellere til nettopp våre gjesters samvittighet, da nyere tids klimaendringer dessverre har medført mildere vintre. Er det noe vi er glade i her oppe, så er det «pudderføre» i skibakken! Vi har alltid vært flinke til å pante tomgodset vårt på setra, men spannene egner seg likevel godt som en liten tankevekker når det gjelder årsakssammenhenger mellom miljø og klimaforandringer.

Som nevnt tidligere, omfavner miljøbegrepet til Stiftelsen miljøfyrtårn også det sosiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. «Ved å fokusere på at de ansatte har det bra på jobb, tror vi at sykefraværet kan reduseres, samt at gjestene våre opplever å bli ivaretatt av en blid og fornøyd stab,» påpeker bestyrer Håkon Aarthun. Noen eksempler på tiltak som blir gjort for å bedre eller opprettholde et godt arbeidsmiljø, er tilgang på gratis treningsrom og annet sportsutstyr, kontakt med bedriftshelsetjeneste, førstehjelpskurs og turer og aktiviteter for personalet. «Menneskene som jobber her er vår viktigste ressurs, og vi ønsker at de skal trives med å bo på fjellet. Vi håndplukker alltid personal med en forkjærlighet for ferdsel i ren luft og natur, og disse personene ønsker vi å beholde,» forsikrer Aarthun.

Vi kommer ikke unna at gjestene våre ankommer i bil, men vi kan tilrettelegge for mer miljøvennlige løsninger.
Vi kommer ikke unna at gjestene våre ankommer i bil, men vi kan tilrettelegge for mer miljøvennlige løsninger. Foto: Marcus Andersson
Skikjøring i puddersnø.
Skikjøring i puddersnø. Foto: Håkon Aarthun

Veien videre

8. til 10. januar 2019 hadde de ansatte i Stavanger turistforening storsamling ved Haukeliseter fjellstue. Da fikk personalet fra både hovedkontoret og tursenteret i Stavanger, Haukeliseter fjellstue og fra andre betjente hytter i regionen stikke hodene sammen. En hel dag ble satt av til å diskutere miljøspørsmålet. Fokuset var på nye tiltak, samt hvordan effekten av disse kan måles i etterkant slik at vi vet hva som faktisk gir ønsket virkning. Anne Katrine Lycke, ansvarlig møteleder for emnet, var svært fornøyd med alle ideene som kom på bordet. «Her var det mange gode forslag, og dette er jo egentlig bare starten!», utbrøt hun. Forslagene var både små og store og rommet alt fra å redusere papirutskrifter til å revurdere energikilder på hyttene til lokalforeningen.

Som sagt innledningsvis, er vi stolte over hva vi har oppnådd så langt, men vi hviler ikke på laurbærene. Vi oppdager stadig nye områder der vi kan spare miljøet og naturen vår for inngrep og forsøpling, og som Leo Ajkic nok ville konstatert, så må vi lytte til folks uro og bekymringer. Problemet har vokst seg så stort at det er lett å miste troen på at noe nytter. Da er det imponerende med turisthytter som Mogen i Telemark, som er i stand til å nullstille seg og tenke helt nytt. I løpet av sin levetid skal hytta produsere mer energi enn den bruker, med sine 380 m2 med solcellepanel på taket. Det er et eksempel til etterfølgelse.