Sporløs ferdsel i fjellet

Foto: Preben Falck

Som en av de store aktørene til fjells ønsker vi også å stå i fremkant når det gjelder bevaring av fjellene våre. Å ferdes sporløst i fjell og natur er et diskusjonsområde som har vært aktuelt lenge, hvor man skal forlate naturen som man ønsker å finne den neste gang man skal på tur.

De fleste ser på det som en selvfølgelighet at man plukker med seg alt man har tatt med seg på tur tilbake. Og skulle man finne noe søppel til fjells setter vi pris på at man plukker dette opp og tar med seg hjem. Les gjerne mer om våres kampanje #holdfjelletrent her. En kampanje hvor du kan vinne overnatting og middag for to når du gjøre en innsats for et renere fjell.

Å ferdes sporløst er ikke bare å holde fjellet rent for søppel. Riksantikvaren gjør også et slag for å holde fjellet rent for nye varder. Varder har lenge vært en måte og vise veien både til fjells og langs sjøen, men de siste årene har vardebyggingen til fjells økt, noe en nå ønsker å forhindre.

Det vi kanskje først tenker på i forbindelse med varder, er varder langs stier og veier i fjellet. Vardene kan være av varierende størrelse og alder, og riksantikvaren regner med at folk bygget varder helt fra de begynte å ferdes i fjellet. På Hardangervidda er det funnet varder som hevdes å være flere tusen år gamle. Senere ble det bygget store varderekker med ensartete varder til hjelp for driftsfolk og reisende mellom Vest- og Østlandet. Disse er fremdeles godt synlige mange steder og brukes av dagens fotturister i tillegg til moderne kart og GPS, og øker opplevelsen ved turen.

Å vedlikeholde varder kan være et tungt arbeid og det trengs kyndig veiledning. Hvert år er det et stort dugnadsarbeid i fjellet i regi av Den norske turistforening. Da tas det hensyn til vardenes originale form og utseende slik at denne beholdes. Noen varder skal være «luftige» og store, andre er mindre og tettere. Det har dessuten oppstått et nytt fenomen, nemlig at folk bygger nye varder eller bygger på eksisterende varder. Nye varder kan være uønsket, og de kan være til fare for ferdenes folk som ledes av lei. Påbygging av varder kan dessuten ødelegge dem som kulturminner.

Vi synes det er veldig hyggelig at folk ønsker å hjelpe andre å finne veien igjennom fjellet ved å bygge varder, og at det kan være stas å vise at man har vært der ved å legge en stein på en varde. Men til tross for det så vil vi oppfordre dere til å ferdes sporløst i fjellet. Derfor, ikke bygg nye varder eller bygg på gamle varder da dette kan ødelegge kulturminner eller lede vandrere på feil vei.

Melands Grønahei
Melands Grønahei

Skrevet av Marcus Andersson 25. juli 2018