Årsmøte i Jæren Turlag

Arrangement

Dato
11. mars kl. 19:00 - 20:30
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Seniorer
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangører
Jæren Turlag, Stavanger Turistforening
Turområde
Ryfylkeheiane (se kart)

Til medlemmer av Jæren Turlag. 

Velkomen til årsmøte i Jæren Turlag 11. mars 2021 kl. 19:00. Ut frå nasjonale anbefalinger i høve smittevern, vert årsmøtet gjennomført digitalt. Alle som melder seg på, får innkalling via teams.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET I JÆREN TURLAG

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av ordstyrar
  Val av referent
  Val av to personar til å godkjenna referatet
 3. Årsmelding for 2020
 4. Rekneskap for 2020
 5. Budsjett for 2021
 6. Val av leiar for 2021
  Val av 4 styremedlemer, 2 vararepresentantar og 1 til valkomiteen

Medlem i turlaget? Alle medlemer i STF som har adresse i Hå, Time, Klepp eller Gjesdal kommunar vert automatisk medlem i Jæren turlag.
.

Årsmøte i Jæren Turlag

Til medlemmer av Jæren Turlag.  Velkomen til årsmøte i Jæren Turlag 11. mars 2021 kl. 19:00. Ut frå nasjonale anbefalinger i høve smittevern, vert årsmøtet gjennomført digitalt. Alle som melder seg på, får innkalling ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

 • Anne Reidun Garpestad